ປັບປຸງລ່າສຸດ 01/08/2022

Medical & Health

ResMed เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านสุขภาพ ซึ่งก่อตั้งมาแล้วถึง 30 ปี ทำให้มีประสบการณ์และความรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงลึก เกี่ยวกับ การกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) และสุขภา