บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 01/08/2565
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาวะการหยุดหายใจขณะหลับมีอะไรบ้าง

ผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาวะการหยุดหายใจขณะหลับมีอะไรบ้าง

การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่สำคัญมากที่สุด ? การที่ร่างกายได้พัก จะส่งผลให้การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงจิตใจ เป็นไปอย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การนอนไม่เพียงพอ หรือการนอนหลับไม่สนิท เพราะเกิดจากการนอนกรนย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ การดำเนินชีวิต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หลายคนอาจคิดว่าการนอนกรนมีปัญหากระทบต่อคนรอบข้างเท่านั้น แต่หากเราปล่อยให้อาการนอนกรนอยู่ในขั้นรุนแรง จนไปถึงการเป็นอาการ Obstructive Sleep Apnea แล้ว และไม่มีวิธีรักษารักษาอย่างถูกวิธี อาจกลายเป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้มีปัญหานอนกรนเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะ Sleep Apnea มีดังนี้

?ผลกระทบระยะสั้น
- นอนหลับได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้อ่อนเพลียหรือง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน อาจะส่งผลเสีย เช่น หลับในขณะขับรถ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เป็นต้น
- ประสิทธิภาพการใช้สมองลดลง สมาธิและความจำลดลง โกรธ หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่ายขึ้น
- สมรรถภาพทางเพศเสื่อม จนอาจเป็นสาเหตุของการหย่าร้างในคู่สมรส

?ผลกระทบระยะยาว
- ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด การหยุดหายใจบ่อย ๆ จะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง และความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอย่างรุนแรงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมองทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งจะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง หากผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว แล้วระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลงซ้ำ ๆ อาจทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้
- ปัญหาการมองเห็น รายงานการศึกษาวิจัยพบความเกี่ยวข้องระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะหลับกับปัญหาการมองเห็น เช่น ต้อหิน เป็นต้น
- โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่สามารถตามมาได้ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า เป็นต้น

#ResMed #ResMedbyRTB #RTBTechnology

=========================================

ResMed ตัวช่วยอาการนอนกรน ? นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย RTB Technology ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

? สอบถามเพิ่มเติม
Inbox : m.me/ResMedbyRTB
LINE : https://lin.ee/u3LrZVC