SteelSeries เมาส์เกมมิ่ง RGB รุ่น Sensei Ten

Wishlist: (0)

*หมายเหตุ : - สินค้าสภาพดี กล่องบุบ มีตำหนิ ไม่มีผลต่อการใช้งาน มีจำนวนจำกัดเท่านั้น

                    - สินค้ารับประกัน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับของ และสามารถแจ้งเรื่องมาช่องทางไลน์ แอดไลน์ : @gadgetbyrtb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SteelSeries เมาส์เกมมิ่ง รุ่น Sensei Ten

รูปร่างและดีไซน์อันเป็นตำนำนตำมแบบฉบับดั้งเดิมของรุ่น Sensei
แต่อัพเกรดด้วยประสิทธิภำพที่เหนือกว่ำ

TrueMove Pro optical sensor ด้วยควำมละเอียดแบบ 1ต่อ 1
Mechanical switches รองรับกำรคลิ๊กได้ 60ล้ำนครั้ง
กำรออกแบบเพื่อกำรใช้งำนที่สะดวกสบำยตำมหลักสรีรศำสตร์สำหรับผู้เล่นที่ถนัดซ้ำยและถนัดขวำ
ผลิตจำกวัสดุทนทำนด้วยโพลิเมอร์คุณภำพสูง เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนให้ทนทำนนำนหลำยปี
พร้อม On board memory เพื่อบันทึกค่ำกำรใช้งำนต่ำงๆ ได้ถึง 5 CPIs

รายละเอียด
       Sensei Ten ทำมาฉลองครบรอบ 10 ปี ของดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบ Sensei ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และชื่นชอบของนักแข่งเกมทั่วโลก เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยปุ่มกดแปดปุ่มที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีระของอุ้งมือตามมาตรฐานสากลเพื่อการจับที่ถนัดมือทุกรูปแบบ และเพิ่มรวดเร็วในการควบคุมยิ่งขึ้น ทั้งยังรองรับการใช้งานได้ทั้ง 2 มือ และครั้งนี้ Sensei Ten มีการพัฒนารูปทรงจากรุ่นก่อนๆ ซึ่งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบ eSport ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า TrueMove Pro  โดยเซ็นเซอร์ TrueMove Pro นี้ นับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเซ็นเซอร์อย่าง PixArt ที่พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุด ซึ่งให้ความแม่นยำบนทุกพื้นผิว ในการติดตามแบบ 1 ต่อ 1 กับหน้าจอ มีความละเอียดถึง 18,000 CPI และ ที่ การควบคุมเมาส์อย่างรวดเร็วถึง 450 นิ้วต่อวินาที (IPS) ทำให้ควบคุมการเคลื่อนย้ายเมาส์ได้อย่างลื่นไหล และเซ็นเซอร์นี้ ยังมีการติดตามขั้นสูง ที่การเคลื่อนไหวจะไม่ผิดเพี้ยน ถึงแม้จะมีการยกหรืองเอียงเมาส์ขณะที่เราควบคุมการเล่นเกม ทำให้มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงสุด รวมถึงมีหน่วยความจำในตัวอีก 5 ตัวเพื่อใช้บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ภายในตัว และสวิทซ์ที่รองรับการใช้งานได้ถึง 60 ล้านครั้ง ขณะที่ตัวเมาส์ผลิตจากโพลิเมอร์อย่างดี พร้อมกริ๊ปยางด้านข้าง ทำให้มีความแข็งแรงทนทานสูงและจับกระชับมือยิ่งขึ้น พร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งแสงไฟ RGB

--------------------------------------------------------------------------
** สินค้ารับประกันจากร้านโดยตรง (นับจากวันที่ซื้อสินค้าในใบเสร็จ โปรดถ่ายรูปเก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้)
กรณีที่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการหลังการขายได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด (ฝ่ายออนไลน์)
8 อาคาร มณีนารา ชั้น 8 ซอยนาราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อศูนย์บริการ RTB 02-287-1599  จ-ศ เวลา 09.00-17.00น.

** หากสินค้ามีปัญหาสามารถติดต่อร้าน เพื่อเคลมสินค้าได้ค่ะ

**อาร์ทีบีฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ SteelSeries แบรนด์ดังระดับโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0